Veere - David Lammers

VEERE (in het kader van GEDICHTEN UIT ZEE)

Jaartal:
2005
Lengte:
10 minuten

Tagline:
Onderzoek naar de grenzen van het donker, geïnspireerd door een gedicht van Hans Groenewegen.

Logline:
De film verbeeldt het gedicht VEERE van Hans Groenewegen door te onderzoeken hoelang een beeld, dat bijna niets meer is dan variaties donker, nog steeds iets vertelt.
Zal de toeschouwer verlangen naar het aanbreken van de dag?

Synopsis:
De film is gemaakt naar aanleiding van het gedicht ‘Veere’ van Hans Groenewegen. Het licht en vooral de duisternis staan centraal – het vallen van de avond, de nacht en het aanbreken van de ochtend. Een voice over draagt het gedicht voor. De muziek gecomponeerd door David Dramm speelt een nadrukkelijke rol.

van huis de avond lichter op de kreek dan
– achter het riet, waaruit de schemer
in de weiden stijgt tot hij over
de ingeklonken dijken deint, over de akkers
ongelijktijdig stervende roggearen
de velden weekblauwe bloemen, rijpend maanzaad
de verwilderde weiden over tot tegen
de wering en de duinrand, daarachter –
boven zee, in de reep die de kreek weerspiegelt

Eerst zien we een avondlucht vol wolken, versneld drijven ze door de lucht boven een landschap waarin auto’s over een weg rijden. Op de boot varen we naar een sluis toe, het is avond, donker, het water is rustig. We zien de binnenmuur van de sluis, langzaam vaart de boot naar binnen. Dan gaat de sluisdeur open, de motor start weer. De hengels van de vissers worden uitgeworpen. Een meisje op de rug gezien drukt haar hand tegen het glas. Het is nacht:

was er iets, er zou nu niets meer zijn

Op de walkant is de duisternis zichtbaar. Een windvaan in volledige donkerte beweegt steeds sneller in de wind, de muziek wordt heftig.
De boot vaart langs de walkant, bij een aanlegsteiger. Boven een weiland hangt de ochtendlucht in lichtblauw. Vanaf de boot zien we de ochtendkleuren weerspiegeld op het wateroppervlak, ze gaan van rozigblauw naar oranjeblauw en dan is het water groen. Het eindshot is ’thuis’ op het land, wolken komen aandrijven in de ochtend.

Cast:
met: Ellen Goemans, Rutger Kroon

Crew:
scenario, regie & montage: David Lammers
camera: Lennert Hillege
geluidsontwerp: David Dramm, David Lammers, Jan Schermer
muziek: David Dramm
mixage: Huibert Boon
laboratorium: Cineco
producent: Digna Sinke

de film is tot stand gekomen met steun van:

Nederlands Fonds voor de Film
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
Provincie Zeeland
Omroep Zeeland
ThuisKopie Fonds

Filmprijs:
IFFR 2005: Tiger Cub Award