Sporen in het land - Frans Hoeben

SPOREN IN HET LAND

Jaartal:
2006
Lengte:
4 X 20 minuten

Tagline:
Geschiedenis en toekomst van de restanten van de oude forten van de West-Brabantse Waterlinie.

Logline:
Bijna niemand weet dat er in Brabant een waterlinie gelegen heeft, waar in de 18de eeuw tienduizenden soldaten gevochten hebben. Door de aanleg van een nieuwe snelweg (de A4) is er veel aandacht gekomen voor dit landschap met geschiedenis.

Synopsis:
Iedereen kent de Hollandse Waterlinie, en maar weinig mensen weten dat ook Brabant zijn waterlinie heeft: de linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, ook wel de West-Brabantse Waterlinie genoemd. De linie heeft een indrukwekkende geschiedenis: er sneuvelden ooit duizenden buitenlandse soldaten bij de belegering van Bergen op Zoom. Door de aanleg van de A-4 is de ontwikkeling van dit bijzondere landschap in een stroomversnelling gekomen. In Sporen in het land wordt de situatie in 2006 geschetst, vóór de restauratie van de linie.

Het eerste deel van de serie laat zien hoe Jan Sinke, voormalig beheerder van het terrein waarop een deel van de linie zich bevindt, al jarenlang bezig is de forten onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Samen met de Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie heeft hij de restauratie op de agenda weten te zetten. Voorzitter Ans van den Berg vertelt over de plannen.
Deel twee schenkt uitgebreid aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van de Waterlinie. Militair historicus Wim Klinkert vertelt hoe we ons die belegeringen van destijds moeten voorstellen.
In het derde deel verkennen David Ross van de Stichting Menno van Coehoorn en Jan Bervaes, onderzoeker en bosbouwer, vroeger werkzaam bij onderzoeksbureau Alterra, het bijzondere landschap tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Ze laten zien hoe de historie nauwelijks zichtbaar in het landschap verborgen ligt.
Deel vier gaat in op de toekomst: de aanleg van de A-4 en de betekenis daarvan voor West-Brabant. De meningen zijn verdeeld. De film laat de dilemma’s zien: hoe valt een nieuwe snelweg te combineren met militair erfgoed en natuurbeheer?
Het landschap als weerspiegeling van een complex verhaal.

Crew:
scenario & regie: Frans Hoeben
camera & geluid: Peter Mariouw Smit, Kester Dixon, Frans Hoeben
montage: Jan Ketelaars
mixage: Paul Gies / Klink
postproductie beeld: RvM digital cinema
muziek: Frank van Gompel
producent: Digna Sinke

de film is tot stand gekomen met steun van:
Stimuleringsfonds voor Architectuur (regeling Projectsubsidies Belvedere)
het VSBfonds
Provincie Noord-Brabant