De engel van doel - Tom Fassaert

DE ENGEL VAN DOEL: DVD Vlaams gesproken / Nederlands, Engels en Frans ondertiteld

Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van Antwerpen, maar nu definitief plaats moet maken. Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal moeten loslaten.
Uiteindelijk gaat de film over de strijd van de mens tegen het onvermijdelijke: zijn eigen vergankelijkheid.

uitgegeven door Mokum Filmdistributie, 76 minuten plus extra’s
te bestellen bij www.bol.com (€ 17,99) en www.BookSpot.nl (€ 13,99)
(prijs exclusief verzendkosten)